Firma
Gabiony

Gabiony - instrukcja montażu

Gabiony powinny być ustawione na odpowiednio twardym i stabilnym podłożu.

Grunt który nie został świeżo nawieziony i nie były w nim prowadzone wykopy, umożliwia prawidłowe wykonanie gabionu bezpośrednio na ziemi - foto 1

foto 1 foto 2

W innych przypadkach lepiej wykonać fundament o głębokości 30-40 cm jak na fotografiach poniżej.

UWAGA:
bezwzględnie stosować się do wskazówek zawartych w instrukcji.

Głębokość betonowania słupów stabilizacyjnych zależy od wysokości zamówionych koszy gabionowych jednak nie powinno to być mniej niż 80 cm dla kosza o wysokości 1600 mm.

foto 3 foto 4

Do gabionów o długości powyżej 1 m i więcej, stosujemy 2 słupy stabilizacyjne.

Po ukończeniu prac ziemnych związanych z betonowaniem słupów stabilizujących należy skręcić kosze gabionowe. Skręcanie koszy można prowadzić równolegle z wykonaniem prac ziemnych.

Poniżej widoczne są wszystkie akcesoria potrzebne do montażu gabionów RAFMET.

foto 5

Ściany gabionu skręcamy łącznikami stabilizacyjnymi, które gwarantują brak odkształceń po wypełnieniu kosza. Łączniki poprzeczne przykręcamy śrubami z łbem sześciokątnym - dostarczone w komplecie.

Poniżej sposób montażu łączników stabilizujących w gabionie o wys. 1,8 m

foto 6

UWAGA!
Należy ściśle przestrzegać ilości łączników potrzebnych do prawidłowego skręcenia kosza gabionowego. W przeciwnym razie po wypełnieniu kosza może dojść do odkształceń i konieczności powtórnego montażu.

Śruby zamkowe używamy do przykręcenia boczków gabionów - narożniki koszy

Śruby z łbem sześciokątnym używamy do przykręcania łączników stabilizujących do ścian gabionów. Wolnostojący kosz gabionowy składa się z 2 ścian i 2 "boczków" zamykających kosz z jednej i drugiej strony.

foto 7 foto 8 foto 9

C-Profile z których wykonane są gabiony RAFMET są gotowe otwory montażowe, co nie wymaga wiercenia i uszkadzania antykorozyjnej powłoki cynkowej. Dostarczone w komplecie śruby nierdzewne klasy A2 gwarantują trwałość i niezmienną jakość gabionów RAFMET..

UWAGA!!!
Należy zachować szczególną ostrożność ponieważ skręcony kosz to konstrukcja ważąca w zależności od wielkości kosza nawet 60 kg. Do wykonania tej pracy potrzeba 4 osoby- w zależności od wysokości montowanego kosza.

Za pomocą docisków stabilizacyjnych dostarczonych w komplecie należy połączyć skręcony kosz gabionowy ze słupem stabilizacyjnym.

foto 10 foto 11

W słupie stabilizacyjnym trzeba wywiercić otwór o średnicy min. 6 mm na wylot i za pomocą docisku stabilizującego połączyć kosz ze słupem stabilizującym śrubą i nakrętką dostarczoną w komplecie - foto 10 i 11.

UWAGA
Można wypełniać tylko kosze których skręcanie zostało ukończone. W przeciwnym razie może dojść do odkształceń ścian kosza pod wpływem ciężaru kamienia.

Po skręceniu, ustawieniu i wypoziomowaniu kosza można zacząć wypełniać gabion kruszywem.

Oczko siatki gabionowej ma wymiar 50x200 mm więc kruszywo powinno mieć odpowiednio dużą granulację.

Kosze mogą mieć standardowe grubości 15, 20, 25, 30, 35, 40 cm - grubość kosza nie ma wpływu na cenę zakupu.

foto 12 foto 13

Poniższa tabela zawiera ilości akcesoriów montażowych dostarczanych w komplecie przy dostawie.

ILOŚCI AKCESORIÓW I WYPEŁNIENIA POTRZEBNE DO ZBUDOWANIA GABIONOW O RÓŻNYCH WYSOKOŚCIACH

Wysokość kosza (m)

Długość kosza (m)

Łączniki poprzeczne

Śruby zamkowe

śruby z łbem sześciokątnym

dociski stabilizacyjne na kosz*

Ilość kamienia do wypełnienia kosza o szerokości 25 cm**

0,8

2,5

12

20

24

2

0,85 tony

1

2,5

16

24

32

2

1,06 tony

1,2

2,5

18

28

36

2

1,275 tony

1,4

2,5

22

32

44

2

1,487 tony

1,6

2,5

24

36

48

2

1,7 tony

1,8

2,5

28

40

56

4

1,912 tony

2

2,5

30

44

60

4

2,125 tony

2,2

2,5

34

48

68

4

2,337 tony

2,4

2,5

36

52

72

4

2,55 tony

2,5

2,5

38

56

76

4

2,66 tony

UWAGA: Podane w tabeli wartości dotyczą wolnostojącego kosza gabionowego

* Docisk stabilizacyjny należy zamontować na 2/3 wysokości zabetonowanego słupa stabilizacyjnego nad powierzchnią ziemi, na poziomie C-profila

** dokładna masa kamieni potrzebna do wypełnienia zależy od rodzaju kamienia

Nasze produkty: Nasz adres: RAFMET